Inteligentny System Ratunkowy - SOLO HOLDING sp. z o.o.
Inteligentny System Ratunkowy

Inteligentny System Ratunkowy

Inteligentny System Ratunkowy

Wypadek drogowy. Od tego jak szybko na jego miejscu pojawią się służby ratownicze zależy zdrowie i życie podróżujących. Jak pokazują badania europejskie, udzielenie we właściwym momencie pomocy mogłoby uratować życie aż 10% spośród śmiertelnych ofiar wypadków. System ISR może radykalnie skrócić czas, który jest potrzebny na reakcję odpowiednich służb. Zgłoszenie sytuacji awaryjnej w systemie realizowane jest automatycznie, na skutek uruchomienia znajdujących się w pojeździe czujników. Informacja z pojazdu przesyłana jest dzięki usługom technologii GSM, do funkcjonującego 24-h Centrum Monitoringu. Dzięki zastosowaniu technologii GPS dyżurujący operatorzy otrzymują natychmiast sygnał alarmu wraz z pozycją geograficzną i informacjami o zdarzeniu. Aplikacja Centrum Monitorowania automatycznie rozpoznaje dane pojazdu oraz jego użytkownika. Dodatkowo w chwili wypadku lub kolizji urządzenie ISR realizuje połączenie głosowe z Dyspozytorami Centrum Monitoringu. Umożliwia to zweryfikowanie zdarzenia i podjęcie odpowiednich czynności, a więc powiadomienie właściwych służb ratowniczych i organizację pomocy.


W samochodach Subaru sprzedawanych w sieci Subaru Polska ISR to wyposażenie standardowe.

Więcej informacji o zasadach dziłania ISR znajdziesz na naszej stronie: ISR